rundbg.gif (1484 bytes)  Forrige år  ned.gif (73 bytes)  Opslagstavle / Arrangementer i køge Bugt 2006  

Kursus i VHF: Læs mere
Roselina på jordomsejling Læs mere  Peter Linnet (VSK) var med Læs mere
Det oplever vi ikke i Køge Bugt  Læs mere (kræver Publisher el.lign)
Online spil i kapsejlladsregler:
  Prøv   
Justering af Dansk Handicap i 2006 og 2007 Læs mere
Kredsens generalforsamling  Læs mere Beretning  Læs mere 
                                     
Genveje til sejladser
  F1  F2  F3 F4  F5  F6  F7  F8   F9  E1  E2  E3  E4  E5  E6  E7  E8  Til Dato 
                                                     Billeder fra Søndag16
                                                    
kontakt info@kapsejl.dk
                                             Hvis du ønsker et billed tilsendt i bedre opløsning

Ny havvindmøllepark ud for Klagshamn
Læs mere om afspærret område af Sødre Lillegrund
Chek lige din Mail adresse: Chek

Dato Arrangement Klub
11.juni Guldtuden                   Resultatliste
                        Sejladsbestemmelser
Hvidovre        
24 September 30 Sømilen Køge

Protestskema i PDF format : Læs mere  ( Kræver Acrobat Reader installeret) Word

Fyn Rundt     Fyn Rundt      Sjælland Rundt    Jamison Cup    Kapgalleri