Forrige år Indbydelse Sejladsbestemmelser Banekort Deltagerliste   Til Dato
Indbydelse til Køge Bugt Kredsens

Aftenmatch for kølbåde  2016. 

Der inviteres til kapsejlads i Køge Bugt for kølbåde med gyldigt målebrev eller klassebevis.
Kredsen afholder i samarbejde med klubberne:

 

Køge Bugt Kredsens fælles aftenmatchserie forår og efterår 2016.

Deltagere:

Kølbåde med DH målebrev/klassebevis

Fælles aftenmatch

Sejles som én samlet serie med 9 sejladser i foråret og 8 sejladser i efteråret. tirsdage kl. 18:30 i september kl.18.00. Nye både vil få lejlighed til at prøvekapsejle efter aftale -kontakt info@kapsejl.dk. De enkelte sejladser fremgår af kapsejladskalenderen.
Sejladserne afvikles  på en op-/nedbane (banesystem R med et lænseben og målgang ved mærke 1). Banerne vil være udlagt syd for Vallensbæk Havn.

Løbsinddeling

Deltagerne inddeles i et antal løb, og starter, afhængig af tilmeldingerne. Standardklassebåde med 5 eller flere deltagere får eget løb. Der vil være mulighed for "spilerløs" deltagelse med reduceret DH-mål, såfremt måltal oplyses ved tilmelding. Nye både der prøvekapsejler i september starter i 3.start.  Familieløb (uden målerbrev) vil få eget løb i 3.start

Sejladsbestemmelser

Der sejles efter  ISAF’s kapsejladsregler 2013-2016, samt SkSF`s og DS`s forskrifter. Endvidere gælder nærværende sejladsbestemmelser, samt meddelelser som tillige opslås på tavler i de deltagende klubber eller på www.kapsejl.dk 's opslagstavle, senest 2 timer før sejladsen.

Skippermøde

Der afholdes Skippermøde for alle aftenmatchsejladser:
Tirsdag den 26. april 2016, i Vallensbæk Sejlklub, klubhuset 1.sal
Kl. 18.30 Tilmelding til Aftenmatch og Kredsmesterskab
Kl. 19.00 Foredrag ( Emne oplyses senere)
Skippermødet er sidste frist for rettidig tilmelding og betaling.

Gebyr

Sejladsgebyr for 17 sejladser er 800,- kr ./  Pensionister 500,- kr
Ingen gebyr til kredsen for 3 sejladser til Køge Bugt Mesterskab. Husk dog at tilmelde dig hos, Sailorscup i Brøndby og Køge Sejlklub (30 Sm) i henhold til deres indbydelser og sejladsbestemmelser.

Præmier

Der er præmier for hver 5. tilmeldte båd i hvert løb. Den 20. september 2016 er der præmieoverrækkelse  i VSK's klubhus på 1. sal efter protesttidens udløb.

Bureau

Telefon 40 87 49 56
e-mail: info@kapsejl.dk

Resultater

Resultater kan ses på www.kapsejl.dk   Opslag i klubhuse bør foretages af en repræsentant fra de respektive klubber.