rundbg.gif (1484 bytes)  Forrige år    Opslagstavle /   Arkiv

Din Profil / Ny

Det oplever vi ikke i Køge Bugt  Læs mere (kræver Publisher el.lign)
Online spil i kapsejlladsregler:
  Prøv Nu på dansk   Regelmateriale fra skippermøde 2008   / 2009
ISAFs Regler for Kapsejlads 2009-2012
Læs mere

Billeder indsendt af Lars Forssling fra søndag den 20 september09  Se billeder
Referat fra søndag den 20 september09 indsendt af Erik Normand  læs mere

Indlæg fra Søren Overgaard vedr.: DS-Generalforsamling 2010
DS_generalforsamling_2010_reg_3_ver_2
Generelt
Konkurrencen med andre sociokulturelle tilbud
Samarbejdet med aktive klubber omkring sejlsportens fremtid
Cruising
Elitesektoren og dennes struktur
Hvor skal vi hen
Organisationsstruktur
Ungdomsarbejdet og fremtiden
Indlæg fra Hans Natorp